Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken

De stafeenheid Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken is ingedeeld in:

  • Algemeen Bestuurlijke Zaken 
    - Bureau van de Rector, inclusief het secretariaat College van Bestuur
    - Bureau van de Pedel
  • Juridische Zaken