Algemeen Bestuurlijke

De afdeling Algmeen Bestuurlijke Zaken is belast met de voorbereiding en coördinatie van vergaderingen van de vaste bestuurs- en overleggremia, Raad van Toezicht, College van Bestuur, Bestuursberaad, Raad van Decanen en de Universiteitsraad. Ook draagt de afdeling zorg voor de cyclus Bestuurlijk Overleg met de faculteitsbesturen en de bestuursdagen. 


Medewerkers

 
Laatst Gewijzigd: 10-05-2017