B

Het Bureau van de Rector omvat de Chef Kabinet, de Secretaris van de Raad van Decanen / het College voor Promoties, het secretariaat College van Bestuur en de Personal Assistant van de rector. Hun werkzaamheden vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de rector.

Chef Kabinet

De Chef Kabinet is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van academische plechtigheden zoals de Diesviering en de opening van het Academisch Jaar. Ook contacten met het Koninklijk Huis, het Corps Diplomatique en de organisatie, protocollaire afstemming en uitvoering bij bezoeken van binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders behoren tot de taken.

De Chef Kabinet bewaakt het traject voor het indienen van voorstellen voor de toekenning en uitreiking van Koninklijke onderscheidingen aan medewerkers van de Universiteit Leiden namens het College van Bestuur alsmede de universitaire penningen en prijzen. De Chef Kabinet is tevens verantwoordelijk voor de voorbereiding van de besluitvorming door het College van Bestuur voor het instellen van (bijzondere) leerstoelen en het benoemen van hoogleraren.
Procedure Koninklijke onderscheidingen (pdf)  
   
Mw.drs. R.H.M. van der Poel
Chef Kabinet

Personal assistant

In nauwe samenwerking met het secretariaat ondersteunt de personal assistant de rector bij het voorbereiden van zijn werkzaamheden, anders dan in agendatechnische zin.  
  
Mw. J.C. Kluit-Schut
Personal Assistant Rector Magnificus

Secretaris van de Raad van Decanen / het College voor Promoties

De Secretaris van de Raad van Decanen/het College voor Promoties is het aanspreekpunt voor vragen over en regelingen met betrekking tot (in voorbereiding zijnde) promoties en oraties, en is samen met de pedel verantwoordelijk voor de planning en organisatie daarvan.  
  
Mw.drs. M. Wanders
Secretaris College voor Promoties

Secretariaat College van Bestuur

Afspraken met leden van het College van Bestuur kunnen gemaakt worden via deze contactpersonen:

 
Laatst Gewijzigd: 10-05-2017