Over de Dienstraad

 
Contact
 

dienstraad@bb.leidenuniv.nl
 

Functie

De Dienstraad werkt volgens het Reglement Dienstraden dat is vastgesteld door het College van Bestuur. Volgens dat reglement is de Dienstraad een vertegenwoordiging van het personeel en functioneert als orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie.

De Dienstraad draagt naar vermogen bij aan het zo goed mogelijk functioneren van het Bestuursbureau. Ze behartigt het welzijn en de belangen van de medewerkers en bevordert naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg in het Bestuursbureau.

Als laatste belangrijke functie waakt de Dienstraad voor discriminatie (op welke grond dan ook) en bevordert ze in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en de inschakeling van gehandicapten en allochtonen.

Wat kan de Dienstraad?

De Dienstraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. De directie moet hierop reageren. Verder moet de directie inlichtingen geven over het gevoerde beleid. Bij nieuw beleid heeft de Dienstraad soms instemmingsrecht.

Samenstelling

Floor Frederiks (AZ)
f.frederiks@bb.leidenuniv.nl
tel. 071 527 7565 / 071 527 6855 
 
Patrick Klaassen (IM)
plf.klaassen@bb.leidenuniv.nl
tel. 071 527 3109 

Dick van der Lecq (HRM)
dl.vanderlecq@bb.leidenuniv.nl
tel. 071 527 3248

Daniel Mandel (JZ)
dh.mandel@bb.leidenuniv.nl
tel. 071 527 3156 

Karin van der Top (FEZ)
k.i.van.der.top@bb.leidenuniv.nl
tel. 071 527 5486 

V.l.n.r. Dick van der Lecq, Patrick Klaassen, Floor Frederiks, Karin van der Top, Daniel Mandel

V.l.n.r. Dick van der Lecq, Patrick Klaassen, Floor Frederiks, Karin van der Top, Daniel Mandel

Vergaderdata

Overleg Dienstraad:
Maandag 3 april 2017
Maandag 15 mei 2017
Maandag 26 juni 2017

Overleg Dienstraad-dienstleiding:

Donderdag 6 april 2017
Donderdag 18 mei 2017
Donderdag 29 juni 2017

Verslagen

2017


2016


2015

Laatst Gewijzigd: 09-03-2017