Directie Academische Zaken

De directie Academische Zaken (AZ) is verantwoordelijk voor de strategievorming en beleidsadvisering ten behoeve van het College van Bestuur voor de primaire taken van de universiteit op de gebieden onderwijs en onderzoek.

Directeur
Drs. J. van Dommele
+31 (0)71 527 68 48
j.van.dommele@bb.leidenuniv.nl

Contact
Mw.drs. C.M. de Kok
+31 (0)71 527 32 13
cm.dekok@bb.leidenuniv.nl

Mw. M.J. Allart
+31 (0)71 527 3146
m.j.allart@bb.leidenuniv.nl