Medewerkers Academische Zaken

Directeur
Dhr.drs. J. (Hans) van Dommele
Leiding AZ, universitaire strategie, onderwijs en onderzoek algemeen, Campus Den Haag

Secretariaat
Mw.drs. C.M. (Christine) de Kok
Mw. M.J. (Anouk) Allart

Beleidsmedewerkers

Dhr.dr. H.J.J.G. (Eric) Beerkens Internationalisering. Internationale relaties, Universitaire strategie, Internationale Netwerken (LERU, Coimbra, Europaeum), Samenwerking Indonesië
Mw. L.E. (Lilian) Boerboom ICT en Onderwijs, Onderwijsinnovatie
Mw.drs. M.E. (Marjolein) Boessenkool Interne en externe kwaliteitszorg onderwijs en instellings- en opleidingsaccreditatie.
Mw.dr. A. (Aminata) Cairo Diversiteit
Mw. M.R. (Marieke) van Eeden CROHO, opleidingenaanbod, diploma + diplomasupplementen, minoronderwijs, studiesucces en webontwikkeling
Mw.dr. F. (Floor) Frederiks Onderzoeksbeleid algemeen, NWO, KNAW, graduate schools, promovendibeleid, hoogleraren, onderzoeksinfrastructuur, wetenschappelijke integriteit, profileringsgebieden, datamanagement
Mw.dr. I.M.A. (Ingrid) d’Hooghe  Samenwerking met China
Mw.dr. I. (Isabel) Hoving Diversiteit
Dhr. P.P. (Pieter) Munster MSc Onderwijsbeleid, rankings, uniforme jaarindeling (academische jaarkalender), monitoren/enquêtes, onderzoeksscholen, kwaliteitszorg onderzoek
Mw.drs. N. (Nirupa) Shantiprekash Diversiteit
Mw.drs. M. (Marja) Verstelle ICT en Onderwijs, Onderwijsinnovatie
Mw.drs. M. (Marijke) Visch Nieuwe opleidingen, onderwijs- en examenregelingen, overige regelingen voortvloeiend uit (nieuw) beleid, examencommissies, LDE-onderwijs, tijdelijk: kwaliteitszorg onderwijs
Dhr.dr. M.W. (Marcel) Vooijs Onderwijsbeleid algemeen, University College, Honours College, studiesucces, instroom opleidingen, hbo-wo
Mw.dr. M. (Marianne) Walgreen  Kwaliteitszorg onderzoek, onderzoeksscholen, kennisoverdracht en impact, regionale samenwerking, LDE onderzoek, Campus Den Haag, EU-innovatie
Mw.dr. M.L. (Marianne) Wiesebron Samenwerking met Latijns Amerika en Caraïben