Directie Bedrijfsvoering

De directie Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het voorbereiden van het beleid van het College van Bestuur op het terrein van financiën, personeel, ICT en audit.

De directie draagt zorg voor het uitvoeren en ontwikkelen van de planning & control-cyclus op het gebied van bedrijfsvoering en bevordert professionele en integrale ondersteuning van het centrale en decentrale bestuur.

Directeur

Dhr.mr. J.E. (Jan) van der Boon

Contact

Mw. M.J.M.A. (Marianne) van Velthuijsen
mjma.vanvelthuijsen@bb.leidenuniv.nl
+31 (0)71 527 3003