Documentaire Informatievoorziening en Archiefbeheer

DIA is belast met - en verantwoordelijk voor - de documentaire informatievoorziening van o.a. het Bestuursbureau. Daarnaast adviseert DIA over alle zaken betreffende het beheer van archief en over de inrichting van de informatievoorziening. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor het universitaire archiefbeleid. Op het gebied van het dynamisch (actueel) archief betreft dit taken als postverdeling, registratie, workflowmanagement, archivering en informatieverstrekking. Voor wat betreft semi-statisch archief (fase na actueel) gaat het om selectie in vernietiging of bewaren, materiële verzorging van het archief inclusief verantwoording, inventaris(atie) en overdracht aan het Nationaal Archief ter plaatsing in het archiefdepot van de UBL.

Hoofd

Dhr. G. (Gert) Suurland

Contact

Secretariaat Bedrijfsvoering
Mw. D.J. (Daphny) Uljé
dj.ulje@bb.leidenuniv.nl
+31 (0)71 527 3144

Publicaties

Handleidingen

Workshop Digitalisering & Archivering