Financieel Economische Zaken

FEZ ondersteunt de directeur Bedrijfsvoering bij de interne beheersing van de bedrijfsvoering van de universiteit. Dit doet zij door op alle gebieden van de interne beheersing zowel beleidsinitiërend, adviserend en faciliterend te zijn.

De afdeling verzorgt de coördinatie van de planning & control-cyclus voor de gehele universiteit. In dit kader is de afdeling verantwoordelijk voor de opstelling van:

  • kwartaalrapportages
  • de universitaire begroting
  • de Kadernota
  • de jaarrekening - de beleidsmatige toelichting op basis van cijfermatige opstellingen

Een belangrijk onderdeel van deze taken is het onderhouden van het allocatiemodel: de middelenverdeling op de middellange termijn.

Hoofd

Dhr.drs. G. (Gertjan) Boshuizen RC

Contact

Secretariaat Bedrijfsvoering
Mw.drs. J.R. (Judith) de Wilde
j.r.de.wilde@bb.leidenuniv.nl
+31 (0)71 527 1801

Publicaties en links

Handboek Financiën
Het Handboek Financiën bevat alle financiële regelingen en is alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Neem voor toegang tot het handboek contact op met: Mw. K.I. van der Top