Human Resource Management

De afdeling HRM is belast met de ontwikkeling en implementatie van universitair breed HRM-beleid, opleidingsbeleid, arbeidsvoorwaardenbeleid en organisatieontwikkeling.

Het HRM-beleid richt zich op het aantrekken, ontwikkelen, belonen en behouden van een goede en zo mogelijk excellente wetenschappelijke staf, en beoogt de positie van de Universiteit Leiden als aantrekkelijke werkgever in de internationale, Nederlandse en regionale context vast te houden en waar mogelijk verder uit te bouwen. Het ondersteunend- en beheerspersoneel is belangrijk voor de ondersteuning van de primaire taken van de universiteit. Gericht personeelsbeleid leidt ertoe dat deze medewerkers blijvend actief bijdragen aan de ontwikkeling van de universiteit, de ondersteuning van onderwijs en onderzoek en de administratieve en facilitaire processen.

Onderdelen van dit beleid zijn loopbaanbeleid WP, professionalisering op het gebied van het geven en organiseren van onderwijs, diversiteitsbeleid, het landelijk en lokaal overleg over arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarktcommunicatie en het bevorderen van interne mobiliteit.

HRM opleidingen biedt een trainingsaanbod voor medewerkers dat enerzijds is gebaseerd op strategisch beleid en anderzijds op vragen van medewerkers en organisatieonderdelen.

HRM adviseert P&O-adviseurs, leidinggevenden en bestuurders in faculteiten en expertisecentra over arbeidsrechtelijke vraagstukken. Wetswijzigingen en cao-afspraken worden vertaald naar Leidse (uitvoerings)regelingen of richtlijnen. De afdeling begeleidt en denkt mee bij organisatiewijzigingen en reorganisaties.

Hoofd

Mw.drs. A.M.M. (Annemarie) Duijnstee MSc

Contact

Secretariaat Bedrijfsvoering
Mw. M.J.M.A. (Marianne) van Velthuijsen
MJMA.vanVelthuijsen@BB.LeidenUniv.nl
+31 (0)71 527 3003

Vragen over HRM opleidingen kunt u stellen aan hrmopleidingen@bb.leidenuniv.nl.

Publicaties en links