Informatiemanagement (IM)" />

Informatiemanagement

De afdeling IM is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het universiteitsbrede informatiebeleid, waaronder informatiebeveiliging en de meerjarige ICT-projectenplanning. Ook de realisatie van vernieuwingsprojecten vindt onder verantwoordelijkheid van de afdeling plaats. Daarnaast is IM verantwoordelijk voor de financiële exploitatie van de concernsystemen. Naast de taken rondom het informatiebeleid, is IM ook verantwoordelijk voor bestuurlijke informatie. Dat behelst het verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens over de prestaties op diverse aandachtsgebieden, om het management tijdig te voorzien van informatie over bijvoorbeeld de bestuurs- en prestatieafspraken. Onder de vlag van bestuurlijke informatie worden ook functioneel beheertaken van E-reports en Business Objects uitgevoerd. Tot slot is ook de webredactie van de medewerkers- en PhD-portal bij IM ondergebracht.

Hoofd

Dhr.ir. J.W.H. (Jan Willem) Brock

Contact

Secretariaat Bedrijfsvoering
Mw. D.J. (Daphny) Uljé
bvsecretariaat@bb.leidenuniv.nl
+31 (0)71 527 3144

Websites

Publicaties