Directie Strategische Communicatie en Marketing

Strategische Communicatie en Marketing (SC&M) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het marketing- en communicatiebeleid van de Universiteit Leiden. Het directoraat adviseert het College van Bestuur en biedt ondersteuning aan de faculteiten op het gebied van marketing en communicatie. Op deze wijze draagt het bij aan de realisatie van het strategisch beleid van de Universiteit Leiden.

Directeur
Mw. R.M.M. (Renée) Merkx
+31 (0)71 527 3303
r.m.m.merkx@bb.leidenuniv.nl

Informatie
Mw. J. (José) Baggerman
+31 (0)71 527 6131
j.baggerman@bb.leidenuniv.nl

Mw. L.E.J. (Lilian) Mulder
+31 (0)71 527 4690
l.e.j.mulder@bb.leidenuniv.nl

Mw. W.J. (Wendy) Persson
+31 (0)71 527 6131 / +31 (0)71 527 4050
w.j.persson@bb.leidenuniv.nl