Bestuursbureau

Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het besturen van de Universiteit Leiden en draagt zorg voor de beleids- en besluitvorming door het CvB.

Taakomschrijving

Het Bestuursbureau:

 • ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het bestuur van de Universiteit Leiden;
 • draagt zorg voor de beleids- en besluitvorming door het College van Bestuur.

Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op met name de terreinen financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau uitvoerende en serviceverlenende taken rondom concernadministraties, loopbaanbegeleiding, bezwaar- en beroepsprocedures en persvoorlichting en wetenschapscommunicatie.
Het Bestuursbureau staat onder leiding van de Algemeen Directeur. Deze is voorzitter van het managementteam.

Algemeen directeur

Drs. P. van Slooten

Managementteam

Drs. P. van Slooten, Algemeen Directeur en voorzitter
+31 71 527 3153
p.vanslooten@bb.leidenuniv.nl

Drs. J. van Dommele
+31 71 527 6848
j.van.dommele@bb.leidenuniv.nl

Mr. J.E. van der Boon, directeur Bedrijfsvoering
+31 71 527 3003
je.vanderboon@bb.leidenuniv.nl

Mw. R.M.M. Merkx, directeur Strategische Communicatie en Marketing
+31 71 527 6131
r.m.m.merkx@bb.leidenuniv.nl

Contact

Postadres
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres
Rapenburg 70
2311 EZ Leiden

Organisatie

Het Bestuursbureau is ingedeeld in:

 • Een stafeenheid:
  Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken

 • Drie lijneenheden: 
  - Directie Academische Zaken
  - Directie Bedrijfsvoering
  - Directie Strategische Communicatie en Marketing     

   
Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ)
 • Algemeen Bestuurlijke Zaken
  - Bureau van de Rector, inclusief het secretariaat College van bestuur
  - Bureau van de Pedel 
 • Juridische Zaken
   
Directie Academische Zaken (AZ)   
 • Onderwijs
 • Onderzoek  

Directie Bedrijfsvoering (BV)  
 • Financieel Economische Zaken (FEZ)/business control
 • Human Resource Management (HRM)
 • Informatiemanagement (IM)
 • Audit en Interne Controle (AIC)
 • P&O Services (P&O)
 • Financieel Shared Service Centre (FSSC)
 • Functioneel Beheer (FB)
 • Documentaire Informatievoorziening en Archiefbeheer (DIA)

Directie Strategische Communicatie en Marketing

 • Corporate Communicatie
 • Marketing
 • Alumnizaken & Fondsenwerving
 • Communicatie Services

Laatst Gewijzigd: 03-06-2014