Kerngegevens Universiteit Leiden

De kerngegevens van de Universiteit Leiden en de faculteiten en eenheden beslaan 4 terreinen:

Terrein kerngegevens: Meer informatie over:
Onderwijs Eerstejaarsinstroom, studentenaantallen, diploma's, studiesucces
Onderzoek Promotieaantallen, wetenschappelijke publicaties, promotierendementen, promotieduur
Personeel Personeelsaantallen in fte, ziekteverzuimpercentages, tevredenheid medewerkers
Financiën Baten, lasten

Kerngegevens

 

Laatst Gewijzigd: 03-07-2014