Rapportages onderwijs: E-Reports onderwijs

Managementinformatie van de Universiteit Leiden voor onderwijs. Voor nadere informatie over doelgroep, toegang en cursussen. (Let op: alleen toegankelijk voor de medewerkers van de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum).

Wat is E-Reports?

E-Reports onderwijs (in Business Objects, afgekort BO) is het managementinformatiesysteem van de universiteit voor het domein onderwijs. De voormalige elektronische documenten onderwijs zijn gebouwd in E-Reports, en daaraan zijn een aantal nieuwe rapporten toegevoegd. Eind 2010 heeft een eerste uitrol plaatsgevonden onder de doelgroep inclusief een cursusronde in het voorjaar van 2011. De bouw van nieuwe onderwijsrapporten is in 2011 voortgezet. De gegevens zijn afkomstig uit diverse bronnen, met name uit CRIHO (EéncijferHO-telling) en uSis.

Rapportages

Rapportages zijn beschikbaar over (voor)aanmeldingen, instroom, inschrijvingen, diploma's, marktaandelen, studierendementen en -duur, bestemming bachelor-geslaagden, BSA. Tevens zijn opleidingskaarten (verzameldocument uit bovenstaande rapporten per opleiding) opgenomen. Rapportage is op niveau van opleiding (ISAT), faculteit/HOOP, instelling. In de meeste rapporten zijn benchmarkgegevens over WO-Nederland beschikbaar.

Eindgebruikers

Er zijn twee groepen eindgebruikers: rapportlezers (grootste groep, beperkte functionaliteit, dus eenvoudiger) en rapportanalisten (selecte groep ‘key users’ binnen eigen faculteit/eenheid, uitgebreidere functionaliteit dan lezers). Toegang krijgen als rapportanalist vindt plaats in overleg met facultaire contactpersonen; toegang als rapporlezer kan men direct bij ons aanvragen per e-mail via cijfers@bb.leidenuniv.nl

Cursus en toegang

Om toegang te krijgen tot E-Reports wordt aanbevolen om een cursus te volgen om te leren werken met Web-Intelligence (de tool van BO die voor de rapportage wordt gebruikt). De cursus duurt ca. 2 uur voor rapportlezers en ca. 4 uur voor rapportanalisten. Tijdens de cursus wordt kort ook ingegaan op de inhoudelijke aspecten van de rapporten. Aanmelden voor een cursus kan per mail via cijfers@bb.leidenuniv.nl.

Nadere informatie

Nadere informatie over cursussen, het verkrijgen van toegang, een lijst van beschikbare rapporten e.d. is te vinden in onderstaande notitie Algemene info E-Reports onderwijs.

Algemene info E-Reports onderwijs (Word)
Gebruikershandleiding E-Reports-BO (Word)

Laatst Gewijzigd: 04-05-2015