eDocs onderzoek

Bestanden over onderzoek, alleen toegankelijk met een wachtwoord (op te vragen via email).

Promoties Universiteit Leiden

Gepubliceerd: mei 2016
Bevat gegevens over het aantal gerealiseerde promoties in Leiden, uitgesplitst naar: 

Promovendi Universiteit Leiden

Gepubliceerd: mei 2016 
Het eDoc bevat gegevens over instroom, rendementen en promotieduur van alle interne promovendi van Universiteit Leiden. Dat wil zeggen: promovendi in dienst van de Leidse universiteit, LUMC, NWO/FOM en beurspromovendi.    

eDoc Promovendi Universiteit Leiden (op te vragen via cijfers@bb.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 04-07-2016