Rapportages onderzoek

Alleen toegankelijk voor medewerkers van de universiteit en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Onderzoek in cijfers

Onderzoek in cijfers bevat gegevens over onderzoeksinzet, productie, promovendi, kwaliteit, talent en internationalisering. Het document is op te vragen via cijfers@bb.leidenuniv.nl.

KUOZ Flex (bron: VSNU)

De KUOZ Flex bevat draaitabellen van de WP Inzet, dissertaties, wetenschappelijke publicaties, vakpublicaties en overige soorten publicaties van de Universiteit Leiden en de andere Nederlandse universiteiten tot en met 2014. Meer informatie vindt u in de toelichting van het document, dat u kunt opvragen via cijfers@bb.leidenuniv.nl.

PHD Flex (bron: VSNU)

De PHD Flex bevat draaitabellen over de instroom, het rendement, de uitstroom en de promotieduur van promovendi in dienst, met landelijke gegevens tot en met 2014.
Meer informatie vindt u in de toelichting van het document, dat u kunt opvragen via cijfers@bb.leidenuniv.nl.

Laatst Gewijzigd: 22-12-2015