Toegankelijkheid van gegevens

Sommige gegevens op deze pagina's zijn voor een beperkte groep toegankelijk.

Openbaar toegankelijk
De kerngegevens van de universiteit en de faculteiten/eenheden. Deze staan overigens ook in het universitair jaarverslag.

Alleen vanaf computers van de Universiteit Leiden en het LUMC (ook via VUW Remote)

  • Interactieve Excel-documenten (eDocs): beveiligd met apart inlogprocedure (wachtwoord op te vragen via cijfers@bb.leidenuniv.nl).

  • Managementinformatiesysteem E-Reports: beveiligd met apart inlogprocedure (zie nadere info op deze website).

  • Alle overige rapporten en bestanden zijn op te vragen via cijfers@bb.leidenuniv.nl.

Laatst Gewijzigd: 31-10-2016