Vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden, Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, Klachtencommissie ongewenst gedrag

Wanneer u een probleem heeft zijn er verschillende mogelijkheden om daar iets mee te doen. Het is altijd aan te raden om zelf te proberen samen tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet het probleem langs deze weg op te lossen, of ziet u er erg tegen op deze persoon aan te spreken, dan heeft u, al naar gelang de aard van de kwestie, de keuze uit de onderstaande instanties.

Vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden
Heeft u een probleem en is het niet (goed) mogelijk om dit via de normale kanalen bespreekbaar te maken, dan kunt u de vertrouwenspersoon inschakelen. 
 

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
Voor incidenten betreffende ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, pesten op de werkplek, agressie, geweld en discriminatie kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.
 

Klachtencommissie ongewenst gedrag
Bij deze commissie kan een formele klacht worden ingediend over ongewenst gedrag. Deze kan tot disciplinaire maatregelen leiden.
Klachtencommissie ongewenst gedrag  
   
 
______________________

Terug naar de startpagina

Laatst Gewijzigd: 12-06-2017