Vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden Universiteit Leiden

Medewerkers kunnen in hun arbeidsrelatie met de universiteit vragen of problemen hebben. Meestal worden die zaken door direct overleg tussen medewerker en leidinggevende opgelost, maar soms lukt dat niet. Is het niet (goed) mogelijk om uw probleem via de normale kanalen bespreekbaar te maken, dan kunt u de vertrouwenspersoon inschakelen. U kunt hierbij denken aan:

  • Problemen (in de communicatie) met de leidinggevende en/of collega’s 

  • Veranderingen in het werk of de organisatie, al dan niet als gevolg van een reorganisatie, met in uw ogen onjuiste of onterechte gevolgen

  • Misstanden in de directe werkomgeving die u niet openlijk durft aan te kaarten

Taak van de vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor allen die bij de universiteit zijn aangesteld en heeft tot taak om medewerkers te adviseren inzake bovengenoemde problemen. Hij zal trachten die (weer) bespreekbaar te maken en daardoor bijdragen aan de oplossing van deze zaken.

Brengt een medewerker een probleem bij de vertrouwenspersoon aan, dan zal deze zich er ook van vergewissen of de kwestie al in behandeling is bij de verantwoordelijke instanties/functionarissen. Is dat het geval, dan zal er in overleg met betrokkene met die instanties worden afgestemd.

De vertrouwenspersoon treedt niet in de plaats van regulier verantwoordelijke functionarissen en procedures, mengt zich niet in de normale rechtsgang en treedt niet op als raadsman bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Contact

Het College van Bestuur heeft voor de vertrouwensfunctie gekozen voor twee functionarissen, die elkaar aanvullen en voor elkaar kunnen waarnemen bij afwezigheid. De heer Jan (J.H.W.) Maasen is tot vertrouwenspersoon benoemd. Plaatsvervangend vertrouwenspersoon is mevrouw Marije (M.M.) Bedaux.

De vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 071 – 527 8015 van de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) of per e-mail: vertrouwenspersoon@bb.leidenuniv.nl.

Adres:
Poortgebouw Zuid, 3e etage
Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden

Laatst Gewijzigd: 12-06-2017