PLATO

Het Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie B.V. (PLATO) is een universitair centrum voor onderwijsontwikkeling, advisering en onderzoek. PLATO werkt op het grensvlak van de wetenschap en de toepassing daarvan. Met diverse secties bestaan nauwe samenwerkingsrelaties, waarin wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring centraal staat.

Vanaf de oprichting in 1983 heeft PLATO een groot aantal binnen- en buitenlandse projecten uitgevoerd in opdracht van onderwijsinstellingen, bedrijven en (overheids)organisaties. PLATO bestaat uit een team van onderwijskundigen, pedagogen, psychologen en HRD-deskundigen. Afhankelijk van de taakstelling in een project kunnen ook deskundigen vanuit andere relevante disciplines worden ingezet. 
Lees meer over PLATO op de website.

Laatst Gewijzigd: 18-03-2011