Vernieuwing medezeggenschap Nederlandse Universiteiten

Het Adviescollege Medezeggenschap Nederlandse Universiteiten, bestaande uit vertegenwoordigers van de cao-partijen, heeft het rapport Vernieuwing Medezeggenschap Nederlandse Universiteiten opgeleverd.
In dit adviesrapport staan de bevindingen, aanbevelingen en resultaten die zijn voortgekomen uit de cao-studie 'Heroverwegingstraject medezeggenschap Nederlandse Universiteiten', verricht in de periode 2011-2013. De publicatie omvat onder andere een adviesrapport, verslagen van conferenties en resultaten van pilots gehouden op diverse universiteiten. Aan de hand hiervan kunnen medezeggenschapsleden nagaan of het mogelijk is de effectiviteit van de medezeggenschap te verbeteren.

Laatst Gewijzigd: 10-03-2014