Kandidatenlijsten 2015

De Processen Verbaal van de kandidaatstellingen voor de
Universitaire Verkiezingen 2015

Faculteiten

 

Archeologie

 

 

studentengeleding


personeelsgeleding

 

Campus Den Haag

 

studentengeleding


personeelsgeleding

 

Geesteswetenschappen

 

studenten- en personeelsgeleding

LUMC

 

studentenraad

Rechtsgeleerdheid

 

studenten- en personeelsgeleding

Sociale Wetenschappen

 

studenten- en personeelsgeleding

Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

studenten- en personeelsgeleding

Universiteitsraad


Studentengeleding

Dienstraden

Dienstraad Bestuursbureau

Dienstraad ICLON

Dienstraad ICT Shared Services Centre

Dienstraad Studenten- en Onderwijszaken

Dienstraad Universitaire Bibliotheken Leiden

Dienstraad Universitair Facilitair Bedrijf

Dienstraad Vastgoed

Laatst Gewijzigd: 19-05-2015