Kandidatenlijsten 2016

De Processen Verbaal van de kandidaatstellingen voor de
Universitaire Verkiezingen 2016

Faculteiten

Archeologie

studentengeleding

Geesteswetenschappen studentengeleding
Geneeskunde/LUMC studentenraad
Governance and Global Affairs

studentengeleding

Rechtsgeleerdheid studentengeleding
Sociale Wetenschappen studentengeleding
Wiskunde en Natuurwetenschappen studentengeleding

Universiteits raad

Studentengeleding
Personeelsgeleding

Dienstraden

Afrika Studiecentrum Leiden (tussentijdse verkiezingen)

Laatst Gewijzigd: 25-04-2016