Uitslagen Universitaire verkiezingen 2015

De uitslagen van de Universitaire Verkiezingen zijn bekend. Wie zitten er in de Dienstraden? Welke studenten en medewerkers zijn gekozen voor de Universiteitsraad? De cijfers zijn per faculteit en organisatieonderdeel als pdf-document beschikbaar.

Faculteiten

Archeologie personeelsgeleding
studentengeleding
Campus Den Haag personeelsgeleding

studentgeleding

Geesteswetenschappen personeelsgeleding
studentengeleding
LUMC studentenraad
Rechtsgeleerdheid personeelsgeleding
studentengeleding
Sociale Wetenschappen personeelsgeleding
studentengeleding
Wiskunde en Natuurwetenschappen personeelsgeleding studentengeleding

Universiteitsraad

Studentengeleding

Dienstraden

Dienstraad Bestuursbureau

Dienstraad ICLON

Dienstraad ICT Shared Services Centre

Dienstraad Studenten- en OnderwijsZaken

Dienstraad Universitaire Bibliotheken Leiden

Dienstraad Universitair Facilitair Bedrijf

Dienstraad Vastgoed

Laatst Gewijzigd: 02-06-2015