Nieuws

Op zoek naar nieuwe voorzitter

De Raad is op zoek naar een voorzitter voor het nieuwe raadsjaar (vanaf 1 september 2017). Ligt het op uw weg om deze belangrijke organisatorische rol op u te nemen? Reageren kan nog tot en met 29 mei!


Ga stemmen!

De verkiezingen voor de medezeggenschapsraden zijn hét feestje van de universitaire democratie. Ga nu stemmen: www.universiteitleiden.nl/stemmen


Raad in nieuwe samenstelling gaat van start

De Raad in de nieuwe samenstelling is van start gegaan. De gehele personeelgeleding is nieuw en vier studenten keren terug. Vanaf okotber zullen de gezichten van de leden op deze site te bewonderen zijn. Bij dit artikel alvast een groepsfoto.


Ga stemmen!

Grijp nu je kans om invloed uit te oefenen op het beleid van de Universiteit en ga stemmen!


Programma Week van de Medezeggenschap

Van 15 tot 19 februari 2016 organiseert de Universiteitsraad in samenwerking met (o.a.) de faculteitsraden en de opleidingscommissies de Week van de Medezeggenschap. De leden van de verschillende raden zijn op verschillende locaties (zoals Campus Den Haag, Van Steenis en de UB) te vinden om met jou het gesprek aan te gaan over de rol van de medezeggenschap.


Model-OER'en 2016-2017: positief geadviseerd

De Universiteitsraad heeft vandaag 10 december 2015 positief advies uitgebracht inzake de model-OER'en voor het studiejaar 2016-2017 nadat de Raad eerder deze week met het College van Bestuur overeenstemming heeft bereikt over een aantal aanpassingen.


Nieuw academisch jaar, nieuwe samenstelling UR

De nieuw verkozen studentengeleding sloot afgelopen dinsdag voor het eerst aan bij de "Huishoudelijke" vergadering. In deze vergadering worden nog geen inhoudelijke punten besproken maar wordt de voorzitter alsmede de plaatsvervangend voorzitter verkozen en wordt er besloten wie in welke vaste commissies plaatsneemt. Binnenkort vallen de leden van de Raad te bewonderen op deze website. Nog even geduld...


Aan de slag in het nieuwe jaar

Na een welverdiende Kerstvakantie is de UR alweer volop aan de slag als vertegenwoordiger van de studenten en medewerkers van Universiteit Leiden. Op de agenda staan onder andere de nieuwe model-OER'en, de inschijfregeling voor het komende studiejaar en het rapport van de commissie Van Haaften over het loopbaanbeleid voor wetenschappelijk personeel.  


Zomer 2014

De Universiteitsraad heeft zomerreces. Medio augustus starten de voorbereidingen voor de laatste vergaderingen van het raadsjaar 2013 - 2014.


Verkiezingen 2014 geopend

Van maandag 12 mei 9.00 tot vrijdag 16 mei 16.00 uur kunnen studenten stemmen voor leden van faculteitsraden en de Universiteitsraden. Het personeel van de Universiteit Leiden kan in deze periode nieuwe leden avn de Universiteitsraad kiezen.


Leids Onderwijsdebat 2014

Op dinsdag 13 mei 2014 vindt het Leids Onderwijsdebat plaats in het Groot-Auditorium in Leiden. Inloop 17.00 met drankje. Start om 17.30 uur. Allen welkom!


Universitaire verkiezingen 2014

Het volgende tijdschema is opgesteld voor de verkiezing van de beide geledingen van de Universiteitsraad, de studentengeleding van alle faculteitsraden en de studentenraad LUMC. Tevens kan een lid van de dienstraad van het ICLON worden gekozen.


Nieuwe reorganisatiecode

Dinsdag 17 december ondertekenden drie partijen de nieuwe reorganisatiecode van de Universiteit Leiden. Van Links naar rechts: namens het Lokaal Overleg Dr. H.H. de Iongh, namens het College van bestuur rector magnificus/voorzitter Carel Stolker, en vanuit de Universiteitsraad ondertekende voorzitter Jasmijn Mioch.


1e vergadering raadsjaar 2013 - 2014

Maandag 2 september vindt de eerste vergadering van de Universiteitsraad 2013 - 2014 plaats. Deze vergadering staat in het teken van de organisatorische kant van het komende jaar en wordt daarom ook wel 'de huishoudelijke vergadering' genoemd.


Zomer 2013

De Universiteitsraad vergadert weer op 19 augustus om 15.00 in het Gravensteen. Fijne vakantie!