Over de Universiteitsraad

Taken Universiteitsraad

De Universiteitsraad is een democratisch gekozen medezeggenschapsorgaan waarin studenten en personeel van de Universiteit samen zijn vertegenwoordigd. De Raad heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen.


Vergaderdata

De UR-vergaderingen vinden in de regel plaats op maandagmiddag vanaf 15.00 uur in zaal 111 van het Gravensteen, Pieterskerkhof 6.


Commissies van de Universiteitsraad

Ter voorbereiding van een aantal grote en/of lang lopende onderwerpen heeft de Universiteitsraad drie commissies ingesteld: Personeel, Studentenzaken & Internationalisering; Onderwijs & Onderzoek; Financiën & Huisvesting. Lees hier meer over de samenstelling en taken.  


Contactinformatie

Neem gerust contact op met de Griffie van de Universiteitsraad. Wij zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op kantoor en verder altijd bereikbaar per email.