Leden van de Universiteitsraad & Contactgegevens

De UR bestaat op dit moment uit zestien leden, van wie er acht afkomstig zijn uit de personeelsgeleding en acht uit de studentengeleding. De Raad wordt bijgestaan door een Griffier en een Voorzitter.

Op deze pagina vindt u de samenstelling van de raad per 1 september 2016
Universiteitsraad 

Rapenburg 70 
Kamer B3.01 
2300 KA Leiden 

Postbus 9500 
2300 RA Leiden 

Telefoon: +31 71 527 31 25 

Email: UR@leidenuniv.nl

Pieter Krol - Voorzitter
Al sinds het begin van mijn studie Psychologie in 2009, ben ik betrokken bij de universitaire medezeggenschap. Van september 2010 tot en met augustus 2012 had ik als studentlid zitting in de Faculteitsraad van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Daarna heb ik als studentlid van september 2012 tot en met augustus 2014 zitting mogen nemen in de Universiteitsraad. De vele verschillende onderwerpen die langs zijn gekomen, de bijbehorende discussies en adviezen van de raad hebben mij ervan overtuigd dat medezeggenschap ertoe doet. In september 2014 ben ik gekozen als onafhankelijk voorzitter van de Universiteitsraad 2014/2015 en daarom maak ik sinds die tijd zelf geen deel meer uit van de raad. Mijn taken bestaan uit het coördineren van de werkzaamheden van de Raad en het voorbereiden en leiden van de Raadsvergaderingen en overlegvergaderingen met het College van Bestuur. 
p.c.krol@BB.leidenuniv.nl


Ard Weeda - Griffier a.d.h.weeda@bb.leidenuniv.nl


Personeelsgeleding

Elizabeth den Boer (FNV Overheid)


Sasha Goldstein-Sabbah (PhDoc)
I am a PhD candidate in LIAS/LUCSoR (FGW) and a member of the NWO workgroup “Arabic and its Alternatives: Religious Minorities in the formative years of the Middle East (1920-1950).  As a non-Dutch member of the council I am particularly interested in questions of university language policy, Internationalization, and participation of non-Dutch students and employees in university governance.  In the coming year, as a representative of PhDoc, I look forward to working on issues such as the role of the graduate schools, improving resources for PhDs and Postdocs, and better communication between different university organizations.
s.r.goldstein@hum.leidenuniv.nl


Véronique de Gucht (FNV Overheid)
Ik werk sinds 2002 bij het Instituut Psychologie (FSW) en ben universitair hoofddocent Gezondheids- en Medische Psychologie. In de periode 2008-2011 was ik lid van het Instituutsbestuur Psychologie. Mijn onderwijs en onderzoek richt zich op psychologische aspecten van chronische ziekten. Ik heb ook onderzoek verricht naar de invloed van arbeidsomstandigheden op ziekte en gezondheid. Vanuit deze achtergrond heb ik een bijzondere belangstelling voor de arbeidsomstandigheden van het personeel van de universiteit Leiden. Ik wil vooral bijdragen tot het creëren van een aanvaardbare werkdruk en een goed sociaal werkklimaat om de arbeidstevredenheid van medewerkers te verhogen en nadelige gezondheidseffecten te voorkomen.
degucht@fsw.leidenuniv.nl


Jörgen Moorlag (FNV Overheid)
Ik ben opgeleid als slavist, maar sinds 2009 werkzaam als metadataspecialist bij de Universitaire Bibliotheken Leiden. Na vier jaar lid en voorzitter te zijn geweest van de Dienstraad van de UBL ken ik de waarde van medezeggenschap van dichtbij. Niet omdat een raad veel feitelijke macht heeft, maar vooral omdat deze als kritische gesprekspartner van bestuurders kan optreden.  Die rol van luis in de pels draagt in belangrijke mate bij aan beter beleid. In de Universiteitsraad wil ik mij daar nu op instellingsniveau voor inzetten, en bovendien het perspectief inbrengen van het ondersteunend personeel, een vaak ondervertegenwoordigde groep.
j.w.moorlag@library.leidenuniv.nl    


Charlotte de Roon (PhDoc)
Ik werk als onderzoeker en duale promovenda bij het Dual PhD Centre in Den Haag en ben de fractievoorzitter van PhDoc in de Universiteitsraad. Aangezien de ‘early-stage’ wetenschappers een aanzienlijk deel uitmaken van onze academische gemeenschap, vind ik het van groot belang dat zij vertegenwoordigd zijn in de universitaire medezeggenschap. Komend jaar richten we ons, naast de actuele vraagstukken, op de rol van de graduate schools, voorzieningen voor promovendi en postdocs, en een heldere communicatie vanuit de universitaire organisatie. c.j.de.roon@fgga.leidenuniv.nl


Bart van der Steen (FNV Overheid)
 


Inge van der Weijden (Universitair Belang)
 


Jaap Willems (Universitair Belang)
Na omzwervingen in het internationaal onderwijs en in de TU Delft,  ben ik sinds 2004 weer terug gekeerd bij mijn “oude liefde” de Universiteit Leiden. Dit keer bij de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Eerst als hoofd facilitaire dienst, momenteel verantwoordelijk voor de inrichting en het gebruiksklaar maken van de prachtige nieuwbouw van onze faculteit.  Ik zit voor de tweede keer van mijn leven in de U Raad.  Als student  Ontwikkelingssociologie aan deze universiteit heb ik twee jaar deel uit gemaakt van de Universiteitsraad.  Mijn interesse lag toen ook al bij financiën en planning, want een goed financieel management is het onmisbare fundament voor een succesvolle institutionele ontwikkeling.  Professioneel ben ik vele jaren betrokken ben geweest bij ontwikkelingsprojecten op het gebied van hoger onderwijs in de Azië, Afrika en Latijns Amerika. Ik heb ook enkele jaren gewerkt bij de directie Personeel en Organisatie van de TU Delft, waar ik onder meer belast was met diversiteit, kinderopvang , de realisatie van de eerste selfservice portal en de loonadministratie.  Mijn partij Universitair Belang staat voor hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek, goed werkgeverschap, duurzaamheid, maar ook voor uitvoerbaarheid van beleid. Op die die punten zal ik de voorstellen steeds toetsen en zal ik mijn vragen richten.
j.c.willems@science.leidenuniv.nl


Studentgeleding

Jolijn Bronneberg (Lijst Vooruitstrevende Studenten)
Als student aan Universiteit Leiden heb ik mij de afgelopen 4 jaar zowel binnen mijn studie als daarbuiten sterk gemaakt voor de student. Als Universiteitsraadslid namens Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS) zal ik dit jaar focussen op o.a. diversiteit binnen en gelijkwaardigheid voor alle studenten, goede communicatie tussen universiteit en student en ruimte voor elke student om de studietijd op zijn/haar eigen manier in te vullen. Door zowel op het gebied van inhoudelijk onderwijs als het gebied van studiefaciliteiten voor de belangen van studenten op te komen zorgen wij dat alle studenten aan de Universiteit Leiden het beste uit hun studietijd kunnen halen. Heb je een opmerking, vraag of klacht? Dan kan je me natuurlijk altijd bereiken via j.a.bronneberg@umail.leidenuniv.nl 


Sander van Diepen (Ondernemende Studenten Leiden)
Kritisch het beleid van College van Bestuur volgen. Maar ook actief meedenken om tot de beste oplossingen te komen. Dat is wat goed raadswerk voor mij inhoud. En met de nodige ervaring in de Leidse medezeggenschap zet ik mij daar vol op in. Binnen de commissie Financiën en Huisvesting waken wij ervoor dat de universiteit met gezonde financiën het collegejaar in gaat. Ook zetten wij in op duurzame inpassingen bij nieuwe- en bestaande huisvesting.
sjvandiepen@gmail.com  


Tessa Lansbergen (Ondernemende Studenten Leiden)


Femke van der Meulen (Christelijke Studentenfractie Leiden)
Mijn naam is Femke van der Meulen. Ik ben vijfdejaars student aan onze universiteit en ben dit jaar gestart met de master Clinical Psychology. Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren in Leiden doorgebracht en genoten van alle faciliteiten die onze universiteit en stad rijk zijn. Ik heb me actief mogen inzetten voor het studentenleven en gaandeweg kennis mogen maken met alles wat speelt rondom de universiteit. Dit jaar mag ik zitting nemen in de Universiteitsraad namens de Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL). Ik wil me graag inzetten voor een duurzame universiteit waarin studenten zowel binnen als buiten hun studie de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Ook zie ik kans voor verbetering in het geven van onderwijs dat meer gericht is op het individu. Ik vind het belangrijk dat elke student zijn stem kan laten horen en niet enkel de paar studenten in de raden. Schroom daarom niet om me te benaderen bij vragen, klachten, suggesties of opmerkingen!   
femke.m@hotmail.com


Alderik Oosthoek (Ondernemende Studenten Leiden)
Sinds 2013 studeer ik met veel plezier aan de Leidse Universiteit. Als bestuurskundestudent uit het eerste cohort in Den Haag heb ik in de afgelopen jaren niet één, maar twee steden leren kennen als studiestad. Mijn ervaringen in het Haagse en Leidse academische wezen, maar bovenal ook in het Leidse verenigingswezen, zijn voor mij van onschatbare waarde geweest. alderik.oosthoek@gmail.com


Maud Pols (Ondernemende Studenten Leiden)
Als student in Leiden heb ik de universiteit goed leren kennen. Ik heb de kans gehad om naast mijn bachelor Psychologie, ook de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en Culturele Antropologie gelijktijdig te kunnen volgen. Een echte sociale wetenschapper dus! Daarnaast ben ik graag actief bezig en zet ik me het liefste in voor studenten. Na gezien te hebben hoe het op de faculteit van FSW werkte, werd ik voorzitter van de partij Ondernemende Studenten Leiden (ONS Leiden). Wij hebben ONS Leiden opgericht om te laten zien dat studenten daadwerkelijk wat kunnen bereiken op het gebied van goed onderwijs, internationalisering en duurzaamheid; zoals je kunt lezen op . Ik wil daarbij opkomen voor de actieve student, studenten die méér willen doen dan alleen studeren. Dit zijn bijv. studenten die meerdere studies volgen, actief zijn bij een studenten- of studievereniging of een commissie of bestuursjaar willen doen. Ook vind ik het belangrijk dat de Raad zichtbaar is voor iedereen. Want het gaat uiteindelijk om jullie! Loop je ergens tegen aan op de universiteit? Of ben je benieuwd hoe besluitvorming plaatsvindt? Neem contact met me op en ik kan je er alles over vertellen. Zo wordt jullie input meegenomen in de vergaderingen met het College van Bestuur. Dus ook als je het ergens niet mee eens bent en je geen zin hebt om een Maagdenhuis te bezetten, laat het me weten:  
maudpols@gmail.com


Maria Tiggelaar (Lijst Vooruitstrevende Studenten)
Als student politicologie ben ik op verschillende niveaus binnen de universiteit actief geweest om de belangen van studenten te vertegenwoordigen. Aankomend jaar zal ik dit doen als fractievoorzitter van de Lijst Vooruitstrevende Studenten in de Universiteitsraad. Ik zit in de commissie Onderwijs en Onderzoek. Goed onderwijs en ruime ontwikkelingsmogelijkheden voor studenten hebben voor mij de hoogste prioriteit. Of het nu gaat om de mogelijkheid tot het herkansen van een voldoende, of het internationaliseren van de universiteit: Ontwikkelingen in het onderwijs houden de Universiteit Leiden op het hoge niveau dat ze altijd heeft gehad.Studenten wordt geleerd kritisch te zijn, dus aarzel niet om mij te benaderen met ideeën of vragen. Ik ben altijd bereid van gedachten te wisselen met geïnteresseerden.
metiggelaar@gmail.com  


Niels Westera (Ondernemende Studenten Leiden)
Als masterstudent ‘Industrial Ecology’ met een achtergrond in de Bestuurskunde, maak ik me sterk voor een aantal belangrijke beleidszaken voor de Universiteit. Zo zal ik mijn pijlen richten op duurzaamheid van de organisatie, transparantie in studievereisten en carrièremogelijkheden van Leidse studenten. Buiten mijn studie ben ik de afgelopen jaren zeer betrokken geweest bij het studentenleven en heb ik de combinatie tussen studie- en studentenleven altijd als heel waardevol gezien. De manier waarop dit in Leiden vorm krijgt is uniek en biedt volop kansen. Namens de ONS Leiden zet ik mij in om deze kansen voor zoveel mogelijk studenten werkelijkheid te maken en ze de mogelijkheid te bieden alles uit hun studententijd te halen.
nielswestera@gmail.com


Zittingstermijn

De zittingstermijn voor de studentleden is een jaar, die voor de personeelsleden twee jaar. In het voorjaar van 2017 zullen verkiezingen worden gehouden voor de studentengeleding. De voorzitter van de Universiteitsraad wordt door de Universiteitsraad gekozen voor een periode van een jaar. Herverkiezing – steeds voor de termijn van een jaar – is mogelijk.

Laatst Gewijzigd: 17-11-2016