Personeelspartijen

PhDoc

PhDoc vertegenwoordigt de belangen van de PhDs en postdocs van Universiteit Leiden.


Universitair Belang

Universitair Belang vertegenwoordigt de belangen van alle medewerkers van de Universiteit Leiden. Kwaliteit inspireert en motiveert, zeker als onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering in goede onderlinge samenhang naar een hoger niveau getild kunnen worden. Daaraan draagt Universitair Belang graag een steentje bij via de Universiteitsraad.