Studentenpartijen

CSL (studenten)

De Christelijke Studentenfractie Leiden is een studentenpartij die al jaren vertegenwoordigd is in de Universiteitsraad en in de Faculteitsraden. Elke student is voor CSL belangrijk. CSL zet zich in voor de gehele universitaire gemeenschap en streeft naar de best haalbare oplossingen waarbij we ieders belang voor ogen houden.


LVS (studenten)

De Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS) is de grootste en meest diverse studentenpartij van Leiden, met drie zetels in de Universiteitsraad. Als enige partij heeft de LVS ook vertegenwoordigers op persoonlijke titel in de faculteitsraad van de faculteit Goverance and Global Affairs en de Leidse Studentenraad.


ONS Leiden (studenten)

ONS Leiden is de studentenpartij die zich inzet voor actieve studenten die meer willen bereiken in hun studententijd dan alleen studeren. We zijn tegen de stapeling van maatregelen die ervoor zorgt dat studenten minder nevenactiviteiten ontplooien in Leiden.