Afdelingen

Admissions Office & Scholarships

Het Admissions Office is verantwoordelijk voor de verwerking van alle toelatingsverzoeken (Bachelor, Master, Exchange en Study Abroad). Voor internationale studenten vraag het Admissions Office visa aan. Verder geeft de afdeling informatie over de noodzakelijke stappen die moeten worden genomen voordat  de internationale student naar Leiden of Den Haag komt en ondersteunt het Admissions Office de student na aankomst in Nederland. Scholarships beheert fondsen en beurzen voor inkomende en uitgaande (internationale) studenten.


Frontoffice Studentenzaken

Het Frontoffice is het eerste aanspreekpunt voor (internationale) studenten en intermediairs voor vragen over onder andere aanmelding, inschrijving en uitschrijving voor opleidingen aan de Universiteit Leiden en alles dat daarmee samenhangt.


Functioneel Beheer

Bij de afdeling Functioneel Beheer is het beheer van de onderwijs ondersteunende concernsystemen zoals uSis, e-Studiegids, Blackboard, oIEM en Studielink belegd.


Housing Office

Het Housing Office biedt woonruimte aan (internationale) bachelor-, master-, PhD-, Study Abroad- en uitwisselingsstudenten. Tevens biedt het Housing Office woonruimte aan post doc onderzoekers en overige gasten van de Universiteit Leiden.


HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen)

Het HOVO stelt zich ten doel hoger onderwijs te organiseren voor mensen van vijftig jaar en ouder. Deze speciale vorm van onderwijs leidt niet op tot een diploma en bereidt niet voor op de beroepspraktijk: daardoor is er alle ruimte voor de interessen van de cursisten. Deze volgen HOVO voor hun plezier, voor hun persoonlijke ontwikkeling en om bij te blijven en de hersenen te trainen. De cursussen bestaan uit zes tot twaalf bijeenkomsten voor groepen van ongeveer 40 personen. Veel van de docenten zijn oud-docent van de universiteit.


International Relations

De afdeling International Relations zorgt onder andere voor uitwisselings- en samenwerkingsovereenkomsten, geeft voorlichting aan studenten over studeren in het buitenland, en geeft advies over EU onderwijssubsidies.


LAK Cursusbureau

Het LAK Cursusbureau organiseert cursussen op het gebied van toneel, zang, dans, literatuur, beeldende kunst en fotografie. Het doel van het LAK is om studenten naast het academisch onderwijs ook de mogelijkheid te bieden tot kunstzinnige vorming.


Mare, Leids Universitair Weekblad

Mare is de wekelijks verschijnende universiteitskrant. Mare bericht op journalistieke wijze over ontwikkelingen aan de universiteit en op het gebied van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.


Ombudsfunctionaris

De ombudsfunctionaris behandelt klachten van studenten die menen onbehoorlijk te zijn behandeld door een medewerker of een bestuursorgaan van de universiteit. De ombudsfunctionaris heeft een onafhankelijke positie binnen de universiteit en een geheimhoudingsplicht zodat de vertrouwelijkheid is gewaarborgd.


Studentenadministratie

De Studentenadministratie verzorgt de in- en uitschrijvingen van (contract)studenten, de registratie van examens en de financiële afwikkeling van collegegelden.


Studium Generale

Het Studium Generale verzorgt, ter aanvulling van het facultaire onderwijs aan de universiteit, lezingencycli en actualiteitencolleges van meer algemene aard. Hierbij kan het gaan om ontwikkelingen in de verschillende wetenschappen, om inzicht in samenhang tussen disciplines, of om informatie over bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen.


Universitair Sportcentrum

Doelstelling van het Universitair Sportcentrum (USC) om met lichamelijke vorming en sport (LV&S) een positieve bijdrage te leveren aan de ontplooiing van de deelnemers en een aanvulling te bieden op de intellectuele vorming.