Ombudsfunctionaris

Taakomschrijving

De ombudsfunctionaris behandelt klachten van studenten die menen onbehoorlijk te zijn behandeld door een medewerker of een bestuursorgaan van de universiteit. De ombudsfunctionaris heeft een onafhankelijke positie binnen de universiteit en een geheimhoudingsplicht zodat de vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

Adres

Bezoekadres
Studenteninformatiecentrum Plexus
Kaiserstraat 25
2311 GN  Leiden
Postadres
Ombudsfunctionaris
Universiteit Leiden
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Telefoon: 071- 527 3657/8026
E-mail: ombudsfunctionaris@leidenuniv.nl

Ombudsfunctionaris

Dhr. mr. E.A.J. (Eugène) van der Heijden

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de klachtenbehandeling en voor wie en met welke klachten u bij de ombudsfunctionaris terecht kunt: website ombudsfunctionaris.

Laatst Gewijzigd: 24-11-2016