- Organisatie Organisatie RSS Feed" />

Klachtenloket voor studenten

Over het digitaal klachtenloket

Via dit digitale loket maak je een keuze voor een afhandeling van je klacht of beroep of bezwaar naar aanleiding van een besluit. Indienen van je klacht, beroep of bezwaar gaat volgens de betreffende regeling. 


College van Beroep voor de Examens

Bij dit onafhankelijke College kun je binnen zes weken na dagtekening in beroep gaan tegen beslissingen met een negatief Bindend StudieAdvies, toelating tot een opleiding, tentamens of examens, en beslissingen van examencommissies en examinatoren (vrijstellingen, beoordelingen, plagiaat en fraude).


Ombudsfunctionaris en Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, Klachtencommissie ongewenst gedrag

Wanneer je een klacht hebt zijn er verschillende mogelijkheden om daar iets mee te doen. Het is altijd aan te raden om er over te praten met degene die het probleem veroorzaakt en samen te proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet de klacht langs deze weg op te lossen, of zie je er erg tegen op deze persoon aan te spreken, dan heb je, al naar gelang de aard van je klacht, de keuze uit de onderstaande instanties.