Klachtencoördinator

De klachtencoördinator voert de Regeling Overige Klachten uit.

Dat houdt in dat als een klacht niet onder 1 van de andere regelingen, zoals de Ombudsfunctionaris, de Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag of de Commissie Wetenschappelijke Integriteit valt, de klachtencoördinator van de faculteit of eenheid waar je als student bent ingeschreven je klacht zal behandelen.
 
Klachtencoördinatoren:

Laatst Gewijzigd: 30-08-2016