Over het digitaal klachtenloket

Via dit digitale loket maak je een keuze voor een afhandeling van je klacht of beroep of bezwaar naar aanleiding van een besluit. Indienen van je klacht, beroep of bezwaar gaat volgens de betreffende regeling, en niet via dit informatieloket! 
Tevens vind je in de regeling informatie over de eisen en termijnen die worden gesteld om een inhoudelijke behandeling te verkrijgen.

Waar moet ik zijn met mijn klacht?

Als je niet weet bij welke instantie je terecht moet met je probleem, volg dan dit schema.

Ik weet waar ik moet zijn

Als je al weet bij welke instantie je moet zijn, ga dan via onderstaande links naar de desbetreffende website:

Laatst Gewijzigd: 12-06-2014