Vastgoed Nieuws

Klankbordgroep Humanities Campus van start

Op 13 juni heeft de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Humanities Campus plaatsgevonden. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden is het participatietraject, onder toeziend oog van procesbegeleider Co Vrouwe van start gegaan. De vergadering werd voorafgegaan door een korte rondleiding langs drie gebouwen van de faculteit.  


Gemeente start herinrichting Van Leeuwenhoekpark

Begin februari start de gemeente met de herinrichting van het Van Leeuwenhoekpark. Het park is onderdeel van het Bio Science Park . Het ligt tussen het Leidsch Universitair Medisch Centrum, het Pesthuis, de Hogeschool Leiden en Naturalis. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april.


Andere route naar de Sterrewacht

Werkt of studeert u in de gebouwen bij de Sterrewacht? De toegangsroute voor fietsers en wandelaars is gewijzigd omdat de Sterrenwachtlaan tijdelijk is afgesloten. Vanaf de 5e Binnenvestgracht kunt u met de fiets over een tijdelijke brug richting het Sterrewachtterrein. Fietsen parkeert u bij de Sterrewacht zelf.