Storingsmeldingen

Meld storingen aan gebouwen en installaties bij de servicedesk van uw gebouw. Bij het ontbreken van een servicedesk kunt u bij Beheer en Onderhoud terecht.

Procedure tijdens kantooruren

" class="getfive" title="" alt="" />

Meld de storing bij de servicedesk van uw gebouw. Alleen dan zal een van de clusters van Beheer en Onderhoud van Vastgoed uw melding in behandeling nemen.

Bij het ontbreken van een servicedesk en/of bij spoedeisende zaken kunt u rechtstreeks contact opnemen. Voor de universiteitsgebouwen in de binnenstad van Leiden belt u het cluster Binnenstad. Voor de overige gebouwen en die in Den Haag neemt u contact op met cluster Leeuwenhoek.

Cluster Binnenstad, Reuvens, Reuvensplaats
Algemeen e-mailadres binnenstad@vastgoed.leidenuniv.nl
Storingstelefoon 06 51905748

Cluster Leeuwenhoek, Max Planckweg 4
Algemeen e-mailadres leeuwenhoek-west@vastgoed.leidenuniv.nl
Storingstelefoon 06 51691674 

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met coördinator Hans Riemslag via (90)1190
en anders met teamleider Han van Heijst via (90)1193.  


Werkt u op het Gorlaeuscomplex of bij de hortus?

Indien u werkt op het Gorlaeuscomplex of in de Hortus botanicus, dan geldt een afwijkende procedure.
De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen beschikt over een eigen technische dienst.

Spoedeisende meldingen 
Tel: 071 - 527 4600
24 uur per dag, 7 dagen per week

Onderhoud en storingen
Storingen kunt u rechtstreeks aanmelden via selfservice.
De status van uw melding kunt u volgen.
Om in te loggen gebruikt u uw ULCN account.

Afspraken huurder-verhuurder

In de demarcatielijst staan de afspraken die gemaakt zijn tussen huurder en verhuurder van een universiteitsgebouw. Hierin kunt u zien wie verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden met betrekking tot het dagelijks onderhoud.

Laatst Gewijzigd: 10-04-2017