Diverse te downloaden documenten

AutoCAD protocol versie V4.1

" class="getfive" title="" alt="" />

In deze map zijn afspraken vastgelegd voor het gebruik van CAD t.b.v. Universiteit te Leiden voor de belanghebbende disciplines. Naast de toepassing voor intern gebruik kunnen de afspraken als leidraad dienen voor nog op te zetten projecten.
De afspraken betreffen regels voor het gebruik van AutoCAD en toepassing hiervan voor tekeningen t.b.v. Universiteit te Leiden.
AutoCAD Protocol V4.1


Veiligheidsreglement

Dit veiligheidsreglement geldt voor alle externe opdrachtgevers. Partijen die in opdracht van de Universiteit Leiden werkzaamheden uitvoeren in of aan de universitaire gebouwen en gronden. Het reglement bevat gedragsregels waardoor overlast en risico's worden voorkomen danwel tot een minimum worden beperkt. 
Veiligheidsreglement

Het D3 sturingsmodel

Het D3-model bestaat uit diverse methoden en een nieuw rekenmodel en ondersteunt het vertalingsproces van ruimtebehoefte naar gebruik, met als resultaat doeltreffende huisvesting van onderwijs en onderzoek.

Gebouwen en gronden Universiteit Leiden

Universiteit Leiden Overzichtskaart

Universiteit Leiden in de Leeuwenhoek

Universiteit Leiden in Den Haag 

Richtlijnen ruimtenummering

Richtlijnen ruimtenummering

Vier eeuwen geschiedenis in steen

In dit boek vindt u alle Leidse universitaire gebouwen bij elkaar. Peiljaar is 2004.
Ook gebouwen die alleen in gebruik zijn door de universiteit staan beschreven. 
Vier eeuwen geschiedenis in steen

Demarcatielijst onderhoud

Demarcatielijst onderhoud

Richtlijnen databekabeling

Richtlijnen Databekabeling (versie 5)

Laatst Gewijzigd: 10-04-2017