Vastgoed Nieuws

Nieuwe website voor medewerkers

Donderdag 6 april gaat de nieuwe medewerkerswebsite live. U krijgt binnen één omgeving toegang tot informatie van uw eigen organisatieonderdeel én universiteitsbrede informatie.


Foto-expositie Wijnhavengebouw

Fotografe Nicole Romijn heeft de totstandkoming van het Wijnhavengebouw fotografisch vastgelegd. In de centrale hal van de Oude UB aan het Rapenburg is een selectie van haar foto's te zien. De expositie loopt van 28 maart tot en met 20 april. Meer over het gebouw en de expositie leest u in dit nieuwsitem .


Bouw Humanities Campus bemoeilijkt

Als er niet alsnog een oplossing komt voor het geschil tussen de Universiteit Leiden en woningcorporatie De Sleutels dan wordt de bouw van een nieuwe Humanities Campus erg lastig. ‘Ik zou in ieder geval niet weten hoe", liet rector Carel Stolker op 28 maart weten aan een journalist van Sleutelstad FM.


Opening Wijnhaven

De Universiteit Leiden vierde op 10 februari de officiële opening van Wijnhaven, de nieuwste huisvestingslocatie in Den Haag. Tijdens de feestelijke gelegenheid benadrukten de aanwezigen de meerwaarde van een moderne vestiging in het hart van de Hofstad.


Energieverbruik Universiteit Leiden duurzaam in beeld

Op de nieuwe site Duurzaam in Beeld van de Universiteit Leiden zijn per gebouw het energie- en waterverbruik en de CO2-footprint te vinden. ’We doen veel op het gebied van duurzaamheid’, zegt Jeroen Wayenberg, Duurzaamheids- en Energiecoördinator bij het Vastgoedbedrijf van de universiteit. ‘Maar het was te weinig zichtbaar.’


Green Office jaagt op groene ideeën

‘Een universiteit is een trage instelling en dat is maar goed ook’, zei studente Josefine Rook bij de opening van Leiden University Green Office op 27 september in de Hortus botanicus. ‘Duurzaamheid is niet aansluiten bij trends maar structureel verbeteren.’


Bezoek het P.J. Veth-gebouw tijdens Open Monumentendag

Tijdens de Open Monumentendagen op 10 en 11 september kunnen bezoekers een kijkje nemen in het P.J. Vethgebouw.  Bouwbedrijf Burgy is verantwoordelijk voor de renovatie van dit historische gebouw. Volgend jaar is de renovatie gereed en neemt de Faculteit Geesteswetenschappen het gebouw in gebruik. Een eerste stap in het Humanities Campus-project.  


Expositie Humanities Campus

De universiteit bouwt aan een nieuwe Humanities Campus. Wat nu nog een verzameling vaak verouderde gebouwen is, zal de komende tien jaar uitgroeien tot een campus met eigentijdse voorzieningen. Ontmoeten, verbinden en samenwerken staan centraal in de ontwikkeling van de campus. Een 24/7-campus waar de internationale gemeenschap van studenten en staf zich thuis voelt. Flexibel van inrichting zodat ingespeeld  kan worden op wensen en eisen van een steeds veranderende omgeving.


Klankbordgroep Humanities Campus van start

Op 13 juni heeft de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Humanities Campus plaatsgevonden. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden is het participatietraject, onder toeziend oog van procesbegeleider Co Vrouwe van start gegaan. De vergadering werd voorafgegaan door een korte rondleiding langs drie gebouwen van de faculteit.  


Andere route naar de Sterrewacht

Werkt of studeert u in de gebouwen bij de Sterrewacht? De toegangsroute voor fietsers en wandelaars is gewijzigd omdat de Sterrenwachtlaan tijdelijk is afgesloten. Vanaf de 5e Binnenvestgracht kunt u met de fiets over een tijdelijke brug richting het Sterrewachtterrein. Fietsen parkeert u bij de Sterrewacht zelf. 


Gemeente start herinrichting Van Leeuwenhoekpark

Begin februari start de gemeente met de herinrichting van het Van Leeuwenhoekpark. Het park is onderdeel van het Bio Science Park . Het ligt tussen het Leidsch Universitair Medisch Centrum, het Pesthuis, de Hogeschool Leiden en Naturalis. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april.


Geen explosieven bij voormalige sportvelden

Op 2 september is gebleken dat er toch geen explosieven in de grond van de voormalige sportvelden liggen. Uit historisch onderzoek bleek eerder dat in dit gebied in de Tweede Wereldoorlog explosieven zijn afgeworpen. 


Garages Maliebaan half november weer open

Vanaf half november kunt u uw auto weer parkeren in de garages aan de Maliebaan. Garage Noord is open vanaf 2 november, garage Zuid vanaf 16 november. In de komende weken worden de vloeren in beide garages voorzien van een stroevere coating.


CO2 footprint

De Universiteit Leiden heeft zich in VSNU-verband gebonden aan het MJA-3 convenant. Dit convenant voorziet in vermindering van het energieverbruik met 30% in de periode 2005-2020.


Woon-werkverkeer Universiteit Leiden vrij duurzaam

In april namen ruim vijfduizend medewerkers en studenten deel aan het ‘Mobiliteits- en bezettingsonderzoek 2014’ van de Universiteit Leiden. De resultaten zijn er nu en vanuit duurzaamheidsperspectief doen we het helemaal zo gek nog niet. Het onderzoek is deel van de berekening van de CO2-footprint van de Leidse universiteit.    


Garages WSD-complex Noord en Zuid gesloten

In verband met wateroverlast en gladheid van de vloeren zijn met ingang van dit weekeind beide parkeergarages van het WSD-complex gesloten. De sluiting zal naar verwachting in elk geval enkele dagen duren. Door Vastgoed wordt aan een oplossing gewerkt, zodat de garages zo snel mogelijk weer toegankelijk zijn.