Andere route naar de Sterrewacht

Werkt of studeert u in de gebouwen bij de Sterrewacht? De toegangsroute voor fietsers en wandelaars is gewijzigd omdat de Sterrenwachtlaan tijdelijk is afgesloten. Vanaf de 5e Binnenvestgracht kunt u met de fiets over een tijdelijke brug richting het Sterrewachtterrein. Fietsen parkeert u bij de Sterrewacht zelf. 

Bouwterrein Sterrenwachtlaan

De bouw van de woningen aan de Sterrenwachtlaan is begin oktober 2015 gestart. Het bouwterrein is afgesloten voor wandelaars en fietsers. Als de bouw halverwege 2017 gereed is, wordt de brug bij de 5e Binnenvestgracht verwijderd en is de route via de Sterrenwachtlaan weer toegankelijk.

    

Bouwproject

Voor de aanvoer van bouwmateriaal legt projectontwikkelaar Janssen de Jong een tijdelijke brug aan over de Witte Singel. Voor informatie over het project Wonen aan de Sterrewacht van ontwikkelaar Janssen de Jong, ga naar www.wonenaandesterrewacht.nl.

Laatst Gewijzigd: 28-01-2016