Aanvragen parkeerabonnement op de LU-Card

Algemene spelregels

" class="getfive" title="" alt="" />

Om te kunnen parkeren op de universitaire parkeerterreinen in Leiden heeft u als medewerker of student (waar toegestaan) een LU-Card nodig, met daaraan gekoppelde toegangsrechten (tezamen ook wel een ‘parkeerabonnement’ genoemd). Beschikt u nog niet over de LU-Card, vraag deze dan aan. Voor het verkrijgen van toegangsrechten wordt parkeergeld geheven.

Toegangsrechten worden toegekend per campus door de beherende faculteit of eenheid. U kunt een verzoek indienen door het formulier betaald parkeren in te vullen en in te dienen bij de locale servicedesk of steunpunt.

  • Het aantal verkochte parkeerabonnementen is per parkeerterrein of -garage aan een maximum gebonden. Het is dus mogelijk dat u alleen een abonnement kunt krijgen voor een naburige parkeergelegenheid.

  • Let op, de beherende faculteit of eenheid kan aanvullende spelregels stellen als het gaat om toewijzing per terrein (t.b.v. het verdelen van parkeerdruk op de campus), het toekennen van toegangsrechten aan studenten en toekennen, dan wel intrekken van rechten op de LU-Card.


Aanvragen toegangsrechten parkeren


Het aanvragen toegangsrechten in zes stappen:

  1. Open het formulier betaald parkeren op deze website en kies aansluitend de campus waar u wilt parkeren. Let op: het formulier werkt in de browser Google Chrome niet optimaal. Controleer uw invoer goed.

  2. Vul uw persoonlijke gegevens in. Vul het formulier niet met de hand in, maar digitaal.

  3. Kies de begindatum van de periode waarin u wilt beschikken over toegangsrechten. Kies aansluitend het aantal maanden waarvoor u een abonnement wenst. De einddatum en het af te rekenen bedrag worden automatisch berekend.

  4. Print en onderteken het formulier, maak zonodig een kopie voor uw eigen administratie. Dien het formulier in bij de servicedesk of steunpunt, zoals aangegeven op het formulier. Let op: Alleen bij het Sylvius geldt een afwijkende procedure.

  5. U voldoet direct bij het steunpunt de betaling van de verschuldigde parkeergelden met uw pinpas en pincode. Het is niet mogelijk om op rekening een parkeerabonnement af te sluiten.

  6. De medewerker ter plaatse kent u toegangsrechten met vervaldatum toe. Deze toegangsrechten gelden alleen voor de campus op het aanvraagformulier, met mogelijk een nadere toespitsing tot een specifiek parkeerterrein op de campus. NB: Uw toegangsrechten vervallen automatisch na het passeren van de vervaldatum.

Let op: Het systeem stuurt u een herinneringsmail 14 dagen en nogmaals 7 dagen voorafgaande aan de vervaldatum. Mocht u deze mail niet ontvangen, dan kunt u bij de Servicedesk laten controleren of uw e-mail adres in het systeem bekend is.

Belangrijk


Uw LU-Card moet altijd voor het eerste gebruik worden geactualiseerd door deze aan te bieden bij een zgn. ‘online paslezer’. Deze is aanwezig op het steunpunt of bij de servicedesk, maar zit ook bij toegangspoortjes en soms bij de ingang van een gebouw of slagboom.  

Laatst Gewijzigd: 10-04-2017