Nieuws

Voortgang Humanities Campus

Tijdens de zesde en afsluitende bijeenkomst van de Klankbordgroep Humanities Campus heeft de universiteit verslag gedaan van haar beoordeling van de campusvarianten. Twee daarvan waren ingebracht door de universiteit en twee door de klankbordgroep. 


Aanbod universiteit: 41 sociale huurwoningen in de binnenstad

Naast Plexuslocatie nu ook Kaasmarktschool. De Universiteit Leiden heeft gezocht naar alternatieve woonlocaties voor de bewoners van het Doelencomplex voor het geval dat de plannen voor de Humanities Campus leiden tot sloop van het Doelencomplex. Naast de 58 woningen aan de Paviusstraat en de 26 woningen op de herontwikkelingslocatie Plexus aan de Kaiserstraat zijn de mogelijkheden van de Kaasmarktschool onderzocht. Met de gemeente wordt die alternatieve invulling verder besproken. In de Kaasmarktschool - een gemeentelijk monument - kunnen naar verwachting 15 woningen gerealiseerd worden. Daarmee komt het aanbod van de universiteit op 99 sociale huurwoningen waarvan 41 in de binnenstad.


Universiteit onderzoekt woonlocatie binnenstad voor bewoners Doelencomplex

De universiteit investeert de komende jaren fors in de renovatie en nieuwbouw van de Humanities Campus op het Witte Singel–Doelencomplex. In het voorkeursmodel, het Campus Model, van de universiteit moeten helaas 58 sociale huurwoningen op het Doelencomplex wijken. Samen met de gemeente is de universiteit hard op zoek naar andere woonlocaties.